DOFINANSOWANIE DLA STREFA RUCHU KSIĄŻENICE

"Cyfryzacja procesu obsługi usług w Strefie Ruchu Książenice"

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Strefa Ruchu Książenice Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa RPO WM „III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”, projekt numer RPMA.03.03.00-14-j060/23, tytuł projektu „Cyfryzacja procesu obsługi usług w Strefie Ruchu Książenice”.

Założenia projektu:

Projekt zakłada realizację zasadniczej zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług dla Klientów Strefy Ruchu Książenice Sp. z o.o. na rzecz cyfryzacji obsługi. W ramach projektu przewidziano wdrożenie innowacji procesowej polegającej na automatyzacji działalności przedsiębiorstwa w tym sprzedaży, obsługi klienta, rozszerzenia oferty i rezerwacji online. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom procesy wewnątrz firmy zostaną zintegrowane. Obsługa klienta oraz związana z nią sprzedaż będzie odbywać się samodzielnie przez Klientów. Dzięki zastosowaniu cyfrowych kont Klienta oferta zostanie poszerzona o treningi online oraz konsultacje ze specjalistami z dziedziny zdrowego stylu życia. Zakupione środki trwałe takie jak: automaty sprzedażowe, automatyczne bramki, czytniki kodów QR czy zamki szafkowe zostaną połączone z systemem kont klienta zapewniając należyte bezpieczeństwo oraz bezkontaktową obsługę.

Cel projektu:

Celem projektu oprócz wprowadzenia innowacyjnego procesu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku obiektów sportowych i rekreacyjnych, wzrost rozpoznawalności marki “Strefa Ruchu Książenice”, a także wzrost przychodów i poprawa płynności finansowej spółki. Projekt realizowany będzie od stycznia 2023 do listopada 2023 – w wyniku kolejnych zakupów sprzętu/urządzeń powstanie kompletny system cyfrowej obsługi Klienta.

WARTOŚĆ PROJEKTU
793 350 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
512 000 zł

aktualności

Automat do recyklingu

Strefa Ruchu Książenice Sp. z o. o. z dumą informuje, że zakupiła innowacyjny automat do recyklingu. Ten niesamowity krok jest częścią naszego projektu cyfryzacji obsługi klienta, a zarazem wskazuje na nasze zobowiązanie wobec ekologii i odpowiedzialnego zarządzania odpadami.

Z przyjemnością donosimy, że nasz nowy automat właśnie dotarł na miejsce, co stanowi kolejny kamień milowy w naszej ekologicznej misji. Jednak przed rozpoczęciem jego pracy, musimy przeprowadzić odpowiednie przygotowania. Automat musi zostać właściwie ustawiony, podłączony i dokładnie skonfigurowany, aby spełniał nasze oczekiwania oraz oczekiwania naszych Klientów.

Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, co przyniesie przyszłość i jak ten nowy system recyklingu przyczyni się do naszej wspólnej troski o środowisko naturalne.

Maszyny vendingowe

Zamówione maszyny vendingowe są kluczowym elementem w realizacji naszego projektu, mającego na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w naszym obiekcie. Dostarczenie tych automatów stanowi nie tylko symboliczny krok w kierunku nowoczesności, lecz również otwiera nowe możliwości podniesienia komfortu korzystania z naszych usług.

Decyzja o zakupie maszyn vendingowych wynika z chęci zapewnienia klientom łatwego i szybkiego dostępu do różnorodnych produktów. W następnym etapie skupimy się na wyborze odpowiedniego asortymentu, dostosowując go do różnorodnych potrzeb i preferencji naszych klientów oraz rozmieszczeniu maszyn w różnych częściach naszego obiektu, z myślą o maksymalizacji ich dostępności i atrakcyjności.

TABLICA INFORMACYJNO-PAMIĄTKOWA

Na terenie naszego obiektu dumnie prezentuje się tablica informacyjno-pamiątkowa, informująca o wsparciu udzielonym przez Fundusze Europejskie na rzecz naszego projektu “Cyfryzacja procesu obsługi usług w Strefie Ruchu Książenice”. Dzięki hojności Funduszy Europejskich, nasza inicjatywa otrzymała znaczące dofinansowanie w wysokości imponujących 512 000 złotych.

Dzięki środkom z Funduszy Europejskich, jesteśmy w stanie zrealizować nasze ambitne cele związane z cyfryzacją procesu obsługi usług w Strefie Ruchu Książenice. Cieszymy się, że możemy się pochwalić takim wsparciem! Tablica ta stanowi symboliczne podziękowanie dla Funduszy Europejskich oraz przypomnienie dla naszej społeczności, że dzięki tym środkom możemy kontynuować rozwój i podnosić jakość świadczonych usług. Otwieramy się na przyszłość z pełnym przekonaniem, że cyfryzacja naszych procesów przyczyni się do jeszcze lepszego i bardziej efektywnego obsługiwania naszych klientów.